söndag 28 juli 2013

FN och Afrikanska unionen måste ingripa i Egypten
Det blev ingen fredlig demokratisk övergång från Mubarak till Mursi. Det blev en tragisk våldsuteckling med hundratals döda. Militären har tagit över igen och nu jagar de Mursianhängare till döds. Den nye inrikesministern Muhammad Ibrahim och hans general al-Sisi skjuter nu på Mursianhängare för att de ska ansluta sig till militärens "färdplan". Militärdiktatur är ingen lösning. FN och Afrikanska Unionen måste nu finna en gemensam lösning för att undvika mer våld och död.

Mursi var demokratiskt vald och måste släppas ur fängelse
Även om Mursis korta regering vad en katastrof var han demokratiskt vald och ska släppas ur fängelse. Militären måste snabbt lämna över till ett civilt styre som kan skapa en civil legitim regering i landet. EU bör också medverka i det arbetet med civila insatser.

Kanske ska en Nordafrikakonferens inkallas som också tar sig an Syrien som nu verkar gå över i ett totalt svåröverskådligt och tragiskt inbördeskrig.

För övrigt åt vi en trevlig fiskmiddag med makrill och torsk med Olle, Zari, Maria, Pär, Nina, Stoffe och Sonja och jag där också Stoffes kompis Pär anslöt sig. Varmt och en fantastiskt röd solnedgång.


Inga kommentarer: