torsdag 18 juli 2013

Världssamfundet har ansvar för att inte flyktingar dör

Vi har ett gemensamt ansvar för flyktingar i världen - ingen ska behöva dö på vägen till asyl
Det är oerhört tragiskt och ett haveri för Världssamfundet att inemot 18 000 människor har dött på flykt in i EU.FN, EU, UNHCR måste göra allt för att detta ska stoppas. Det är bra att EU har fått tydligare och mänskligare regler för flyktingmottagande, men om man dör på vägen är de inte mycket värt...
Alla förslag måste prövas också detta om att öppna ambassader för möjlighet till visumansökningar, nationella ambassader, EU:ambassader, FN.kotor. Att kunna resa lagligt in i EU skulle minska flyktingsmugglingen och risken att omkomma på vägen till asyllandet. Det ska inte behöva betyda att ambassaderna ger konsulär befogenhet. Det måste gå att lösa på annat sätt.

Och det kan inte bara vara 7 länder i EU som tar emot flyktingar. Alla måste hjälpas åt.
Fler länder måste ta ansvar. Men också om så sker är det vägen till asyllandet som säkras.Av Syriens 23 milj invånare har 6 milj tvingats lämnat sina hem i mot en ytterst osäker framtid....

Bra att Eskil tar upp frågan om stärkt djurskydd oavsett vad www.svd.se tycker. 
Vi måste börja betala för hög kvalitet i livsmedel och det svenska bönder producerar. Vi bör fundera på om vi ska ta hem jordbruks- och landsbygdspolitiken till Sverige. EU:s jordbruksstöd har för länge sedan överlevt sig själv.

För övrigt blir det nu bad i badhusviken. Sonja åker till Kungshamn med syster Zari.


Inga kommentarer: