fredag 26 juli 2013

Höga hastigheter kräver hög säkerhet

Höghastighetståg i Sverige bör vänta - underhåll och rusta upp den järnväg vi har, öka säkerheten och se till att tågen går i tid
Det var en fruktansvärt tragisk olycka i staden Santiago de Compostella i Galicien med 80 döda och över 140 skadade. Ett höghastighetståg i för hög hastighet ser ut att vara orsaken. Olyckan underlättar inte införande av nya höghastighetståg i andra länder som Sverige. Vi ska först prioritera att den järnväg vi har är upprustad och säker och att tågen går i tid.
Höghastighetståg kräver hög säkerhet. Det ser ut som det är detta som har brustit i en kombination med för hög hastighet, en för snäv kurva och en ouppmärksam tågförare.

Svenskarna tror på svenskarna om ekonomin 
Det är svaret på Konjunkturinstitutets barometer för juli. Optimismen ökar om både Sveriges ekonomi i stort och om den egna ekonomin. Det kan öka konsumtionen, tillväxten och minska arbetslösheten som dock ligger kvar på höga 9,1 procent dock lite lägre om man säsongsanpassar.
Det är en positiv signal för regeringen inför valrörelsen om den håller i sig och arbetslösheten minskar.

Flexibel integration bör vara EU:s inriktning Det gör medborgare och medlemsstater på gott humör och det stärker samarbetet i EUropa.
Med flexibel integration menar jag att alla länder inte behöver vara med i allt. Man ska kunna stå fri från stora viktiga områden som euron, finanspolitik och försvarspolitik och även andra frågor som i respektive land bedöms som nationella.

För övrigt skiner solen över Bohus-Malmön och vi närmar oss hemfärd efter helgen, men först några tennismatcher med Stoffe, en tur på Draget, mer bad och sedan...


Inga kommentarer: