måndag 22 juli 2013

Vi ska besluta om vargen i Sverige - inte EU-byråkrater flera hundra mil härifrån
Det sa jag redan inför EU-omröstningen för snart 20 år sedan. Det är helt fel att EU-byråkrater sitter och bestämmer om vargens framtid i vårt land. Art-och habitatdirektivet har goda föresatser, att bevara och stärka den biologiska mångfalden. Men vi har hanterat rovdjursfrågor i Sverige i tusentalsår och det ska vi fortsätta med.

Men vi ska heller inte tala om vargen i termer som "Vi ska jaga varg och EU ska jaga utsläpp".
Då förknippas det bara med mer jakt och Jägarförbundet, inte Naturskyddsföreningen och vargvänner. Vi ska besluta om vargen,i alla avseenden, jakt, skyddsjakt, tillväxt, vargstängsel, ersättning...Detta har varit min linje i EU-valen i 20 år och jag hoppas också centerns...

Bra Peter Norman att de statliga bolagen tar ett ökat samhällsansvar och anställer fler ungdomar
Samhällsansvaret har ökat i de privata företagen.De statliga företagen borde vara föregångare. Utmärkt att finansmarknadsminister Peter Norman nu tar upp den frågan. Han är en plusminister överhuvudtaget. Med sin bakgrund i finansvärden och AP-fonderna har han börjat tänka nytt som när han kritiserat Moderaternas "entydiga fokus på privatiseringar".

För övrigt blev det stryk i tennisen  i dag igen i en dubbel med en liten knatte på 12 år på andra sidan som vann B-finalen i tennisturneringen...

Inga kommentarer: