torsdag 29 augusti 2013

Darrig start på allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige
Det är ett bra initiativ och det ska utvecklas vidare. Starten på allmänhetens frågestund i inledningen på kf-mötet visar att intresset är stort men det blev ingen bra start. Våra regler måste göras enklare för de som ställer frågor och det måste vara tydligare tidsregler per fråga och inte femton frågor... Men dialogen och medborgardemokratin ska utvecklas vidare.

Trafikproppar och elevers  avhopp från gymnasiet tog jag upp i interpellationer
Tyckte jag fick bra svar från både kommunstyrelsens ordförande Monica Petterson och utbildningsstyrelsens ordförande Max Ljungberg. Kommunen har redan ordnat fler infartsparkeringar och ännu fler ska till liksom tätare bussturer med krav på SL. Avhoppen från gymnasiet bearbetas med insatser av olika slag. Insatserna för att minska arbetslösheten är många där kritiken mot Koalitionen för svaga insatser genom CAS - Centrum för Arbete och Studier fick stort utrymme.

Mats Skoglund skapade den största debatten med sin motion om den bristande säkerheten på Skeviksstrands busshållplats
och hela ärendet återremmitterades till kommunstyrelsen för att återkomma med mer genomarbetade förslag i motionens riktning.

För övrigt blir tar jag nu cykeln till Vägskälet och sedan blir det tåg till Västerås och möte med Mälardalsrådets näringslivs- och FOUU-utskott om infrastrukturen i Mälardalen

Inga kommentarer: