måndag 26 augusti 2013

Låt arbetsförmedlingen ordna jobb - inte köpa upp konkurrens av andra bemanningsföretag.
Avskedandet av Angeles Bermudez-Svanqvist skadar förtroendet för regeringen.
Visst påverkas förtroendet. Det handlar om frågan om hur Angeles BS skött sitt uppdrag, men också vilka riktlinjer hon fått av regeringen och sättet hon sparkades på efter fem år som generaldirektör.
Men arbetsförmedlingen ska inte konkurrera med sig själv och handla upp andra bemanningsföretag. Det måste skötas  av någon fristående. Arbetsförmedlingen ska förmedla jobb.

SD tar röster från främst s och m och stärks av framgången i storstäderna.
Det är oroande. SD:framgången med med 2,3 procent i SIFO är statistiskt säkerställd. 7.9 procent i Stockholm är en mycket hög siffra. Den allmänna missnöjesdebatten med välfärden, sjukvården, pensionärerna och skolan gynnar ett missnöjesparti.  Alliansen måste ta debatten. Sverige mår bra av invandring. Kyrkovalet blir en liten trendsättare. Religionsfrihet självklart, men slå vakt om svenska kyrkan.

Bra C-förslag att utvidga föräldraledigheter till farmor och farfar  - Förbättrad livsbalans heter det.
Det är helt i linje med min motion om livsbalans. Föräldrar som båda arbetar har en pressad vardag som inte blir mindre när barn kommer till världen. Centerns kvinnoförbunds förslag att fler än två vårdnadshavare ska kunna ta föräldraledigt genom 300 sk öppna barndagar är ett lysande förslag. En utökning av de sk dubbeldagarna där båda föräldrarna föreslås kunna vara hemma 60 dagar tillsammans är också en förbättrad livsbalans. Mer sån´t.

För övrigt hade vi en fantastisk helg med Hemmestakören på cykelturen på Möja, kultur historia, nyföretagande, vandrarhem och gammal skola, cykel genom skogen, abborre på Rune Wikströms fiskrestaurang och en Möja Taffel...

Inga kommentarer: