lördag 10 augusti 2013

Bra att det kommer fler utländska studenter till Sverige - men det behövs ännu fler
Det var dumt att avskaffa de fria studierna vid de svenska universiteten för utomeuropeiska studenter. Nu har det gjorts en del med fler stipendier som ökat antalet något. Bra-men det behövs fler åtgärder, fler stipendier och kanske en sänkning av avgifterna. Detta har vi  diskuterat i Mälardalsrådet och tryck på hos regeringen för. Björklund brukar ju inte sakna förslag inom skolan....!

Fördel Alliansen, skriver DN inför politikhösten dn.se/nyheter. - Centern måste stoppa raset. Jag har tre förslag.
Det första är att avveckla kärnkraften
och göra det på ett realistiskt. Min motion till C-stämman i Karlstad är realistisk med avveckling av två reaktorer per mandatperiod med början 2014-2018. Det har då 15-20 är att avveckla våra 10 reaktorer. Fullt realistiskt om vi tror på år egen politik att utveckla de förnybara och hållbara alternativen. Det har vi varit bra på och det är centern som drivit på. Det ska vi fortsätta med.

Det andra är att driva frågan om livsbalans i vardagen  -med frihet att arbeta så mycket och så lite som man själv vill under olika livsperioder
Arbetslagstiftningen ska inriktas mot frihet för den enskilde och enkelhet för företagen att anställa och inrätta arbetssystem som passar både företag och anställda. Också här har jag en motion till Centerstämman i Karlstad om drygt en månad.

Nummer tre är modern miljövänlig transportteknik som spårbilar och annan light rail
Sverige har alla förutsättningar med malm, it- och fordonskunskap att skapa en framtidsindustri för spårbilar. Ett 15-tal kommuner som är med i spårbilsnätverket KOMPASS har redan gjort förstudier. Regeringen kan backa upp med finansiering av en pilotbana, t.ex i Uppsala som kommit mycket långt. Centern kan ta initiativet.

Nu styr vi kosan mot Lofsdalen med  cykling runt Lofsjön och vandring i fjällen och....lite hjorron.

Inga kommentarer: