lördag 24 augusti 2013

Det är rätt av Alliansregeringen att satsa när jobben är den största frågan -men var tog klimat, energi och miljö vägen?
Arbetslösheten är över 8 procent och prognoserna ser ut att möjligen minska något lite. Det är för mycket. Fler jobb måste skapas. Investeringar måste göras i skola, infrastruktur, innovationer, miljö, klimat och energi och stimulanser för företagen att anställa. Då är det rätt att satsa ordentligt, även om oppositionen kritiserar Borg för att släppa på överskottsmålet och att de 25 miljarderna bara är valfläsk. Vad hade en s-regering satsat valåret om de varit vid makten...?

Lite oroande är uppgifter i går att centern har svårt att få igenom ett avskaffande av den andra sjuklöneveckan för företagen. Jag räknar med att Annie och partistyrelsen inte släpper det.

Öppna nomineringar kan vara en viktig inkörsport för att få fler människor att engagera sig i politik och samhällsarbete - Vi ska diskutera frågan i Värmdöcentern.

Ser nu i svd.se/brannpunkt att folkpartiet inför öppna nomineringar inför kommun- och landstingsvalen 2014.
Partierna tappar medlemmar och det hotar demokratin. Något 30-40-tal medlemmar i en partikrets har tillsammans med andra partier med lika få medlemmar ansvaret för en budget, som i exemplet Värmdö är på 2 miljarder kronor.
Öppna nomineringar skulle vitalisera demokratin och få in fler människor i samhällsarbetet. Det är något jag redan tagit upp lokalt och som vi ska diskutera vidare i Värmdöcentern.

För övrigt åker nu Hemmestakören till Sollenkroka och vidare till Möja för en cykeltur över helgen.
Då blir det ingen blogg i morgon för jag tar inte med datorn i ryggsäcken, någon måtta får det vara...

Inga kommentarer: