tisdag 20 augusti 2013

Artikel/pressinfo, 2013-08-20
Hans Lindqvist, EU-parlamentskandidat ( C )
tel 070/ 5485819


EU-valet 2014:
Minska Centraliseringen och EU-statsbygget. Satsa på flexibel integration , ett EU-samarbete på olika nivåer och i olika hastigheter som är bra för både medborgare, medlemsstater och EU
-Det säger Hans Lindqvist (C) på en utfrågning av EP-valskandidater arrangerad av Centerns Ungdomsförbund och Centerstudenter på Europahuset i Stockholm på tisdagen.
Det är en fråga som alldeles utmärkt passar centerpartiet som ett decentralistiskt samarbetsparti att driva.

Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet. Det blir ett extra viktigt val eftersom vi för första gången har EU-val och riksdags-, landstings och kommunval samma år. Ett bra EU-val öppnar för ett bra nationellt val i september. Ett dåligt EU-val blir motsatsen.

EU ska ägna sig åt de stora frågorna, fred, demokrati, frihet, mänskliga rättigheter, klimat, miljö och frihandel.
Eurokrisen har kraftigt ökad kritiken mot EU. EU-kritiska partier växer sig starka i Grekland, Italien, Storbritannien, Frankrike Nederländerna, Finland, Danmark, Tyskland....
Premiärminister David Cameron i Storbritannien är mycket kritisk till EU:s allt ökade maktambitioner och vill i stort sett endast vara med i den inre marknaden. Mer makt ska inte bara kunna överföras till EU utan också föras tillbaka från EU till medlemsstaterna. Han vill därför  förhandla om anslutningsavtalet och ha en folkomröstning om EU-medlemskapet senast 2017 efter valet i Storbritannien 2015.

Eurokrisen och EU-kritiken gör att EU-valet 2014 blir mycket mer EU-kritiskt än tidigare EU-val. Att bara fortsätta med EU-statsbygget med bankunion, finanspakt, finansunion, politisk union, euroregering, ekonomisk regering, euroobligationer, federation... kommer många väljare och medlemsländer aldrig att acceptera. Att helt lämna EU-samarbetet är för de flesta heller inte något bra alternativ - inte för mig heller. Jag respekterar resultatet i folkomröstningen 1994. Vad är då svaret?

Svaret är flexibel integration - att låta länder i stora avgörande integrationsfrågor själva bestämma på vilka områden de vill delta i EU-samarbetet. Det är inget nytt. Så sker redan. Alla länder är inte med i euron och EMU och inte i Schengensamarbetet om gränser och migration. Danmark och Storbritannien har redan i sina anslutningsavtal fått inskrivet områden man inte deltar i, som polis, euro och försvarssamarbete. Senast gäller det asylpaketet där Danmark, Irland och Storbritannien står utanför.

Den linjen bör utvecklas vidare. Det är bra, både för det land som inte vill delta i t.ex försvarssamarbete och det är bra för EU-samarbetet eftersom de länder som är med är positiva till det som de samverkar om. Vill länder lämna euron ska de få göra det utan att behöva känna sig utanför samarbetet i övrigt.
Denna inriktning bör gälla både för de 28 länder som i dag är med i EU och för länder som vill bli medlemmar eller förhandlar om medlemskap som Turkiet, Slovenien, Montenegro, Kosovo.

Länder som i dag är medlemmar bör, precis som Storbritannien, kunna omförhandla sitt anslutningsavtal på områden där de anser att de inte längre vill delta.

-För Sverige handlar det i första hand om att vi får ett formellt undantag från euron. Det kan också gälla områden som delar av jordbrukspolitiken, datalagring, upphandlingsfrågor och rovdjurspolitik.
Nej, det går inte, säger de okritiska EU-kramarna. Vi kan inte ha ett EU där länder bara är med i det man vill...Men det är kanske det vi ska. Ett EU-samarbete i olika nivåer där medlemsländer känner ansvar och delaktighet där man samverkar men har rätt att stå fria från t.ex euron, från gemensam finanspolitik och gemensamt försvar.

Flexibel integration med ett EU med olika samarbetsnivåer skapar nöjda medlemsstater och stärker EU-samarbetet.

Hans Lindqvist, EU-parlamentskandidat (C)
www.hemmestahasse.blogspot.com


    

Inga kommentarer: