onsdag 14 augusti 2013

Här fortsätter den sista delen av artikeln om ett EUropasamarbete inriktat på flexibel integration med deltagande och integration på olika nivåer och vid olika tidpunkter.
Den linjen finns redan men bör utvecklas vidare. Det är bra, både för det land som inte vill delta i t.ex försvarssamarbete och det är bra för EU-samarbetet eftersom de länder som är med är positiva till det som de samverkar om. Vill länder lämna euron ska de få göra det utan att behöva känna sig utanför samarbetet i övrigt.
Denna inriktning bör gälla både för de 28 länder som i dag är med i EU och för länder som vill bli medlemmar eller förhandlar om medlemskap som Turkiet, Slovenien, Montenegro, Kosovo.

Länder som i dag är medlemmar bör, precis som Storbritannien, kunna omförhandla sitt anslutningsavtal på områden där de anser att de inte längre vill eller kan delta. För Sverige handlar det i första hand om att vi får ett formellt undantag från euron. Det kan också gälla områden som delar av jordbrukspolitiken, datalagring, upphandlingsfrågor och rovdjurspolitik.
Nej, det går inte, säger de okritiska EU-kramarna. Vi kan inte ha ett EU där länder bara är med i det man vill...Men det är kanske det vi ska. Ett EU-samarbete i olika nivåer där medlemsländer känner ansvar och delaktighet där man samverkar men har rätt att stå fria från t.ex euron, från gemensam finanspolitik och gemensamt försvar.

Flexibel integration med ett EU med olika samarbetsnivåer skapar nöjda medlemsstater och stärker EU-samarbetet.

Hans Lindqvist, EU-parlamentskandidat
För övrigt var det en speciell känsla att besöka Högvålen, Sveriges högst belägna by i går, och Högvålens Kapell med plats för de 35 bofasta....


    

Inga kommentarer: