söndag 11 augusti 2013

Bra med en utredning om ökat bostadsbyggande Stefan Attefall - men samordning regionalt och lokalt ska det vara, inte att frånta kommunerna ansvaret för detaljplaneringen.
Det byggs för få bostäder. Inte minst i min egen kommun Värmdö, där vi bara byggde 7! nya bostäder förra året. Nu blir det ett helt annat tempo med en planering för 1400 nya bostäder i Fabriksstaden de närmste åren. Och det behövs. Vi har en lång bostadskö med många ungdomar som söker bostad.

En ökad samordning mellan regional och kommunal planering är bra men kommunerna, som finns närmast medborgarna, ska ha kvar planmonopolet
Den regionala planeringen i Stockholmsregionen, RUFS, har mer blivit en pappersprodukt än ett effektivt styrmedel. Med en regionreform kan den planeringen stärkas och samordnas bättre med kommunernas översiktsplaner och detaljplaner. Det skulle bara stärka samordningen mellan kommunerna som i dag är dålig, t.ex mellan Nacka och Värmdö.

En förstärkt regionplanering skull också öka brukarkommunernas påverkansmöjligheter på statens och Stockholms bekostnad.
Jag tänker på Slussen, trafik- och infrastruktur och Skurubron. Alla Värmdöbor är beroende av bra lösningar på dessa frågor eftersom vi bara har en väg in till Stockholm. Men det är Stockholm, staten och Nacka som bestämmer det mesta medan vi i Värmdö ofta får agera åskådare till usla förslag som Nya Slussen och broavgifter på Skurubron. Ja till Slussen Plan B och Nej till broavgifter.

För övrigt har vi just avlöst Stoffe och Pepe i stugan i Lofsdalen och ser nu ett vackert sommarregn utanför stugfönstret. Få se om det blir någon cykling runt Lofssjön i morgon

Inga kommentarer: