fredag 9 augusti 2013

Avfärda inte Björklunds ägarkrav på långsiktighet om friskolorna
Ständigt nya förslag om skolan från Björkund. Nu behövs lugn och ro. Det har jag sagt åtskilliga gånger.Men nu handlar det inte om skolsalen utan om att enbart långsiktiga ägare får tillstånd att driva friskolor. Riskkapitalbolagen ska i princip utestängas.Att dessa bolag nu reagerar är naturligt och också syftet. Men Allianspartierna bör inte avfärda förslaget från Björklund. Det bör utredas noga. Och S och V får en fråga mindre att driva i valrörelsen om det blir verklighet.
För Centerns del kan jag inte se några svårigheter att ställa upp på förslaget.

Stöd urfolken-stärk samernas ställning i Sverige i spåren av klimathot och exploateringar
Det är ett utmärkt initiativ av ärkebiskop Anders Wejryd i dag på DN debatt dn.se/debatt.  I dag är det FN:s internationella urfolksdag. Samerna är vårt urfolk i Sverige. Indianerna i USA. Samer och indianer var här före oss. Klimatförändringar, gruv- och skogsexploatering och vindkraft hotar renskötseln. Samerna måste få en förstärkt nödvärndrätt att försvara sig och sina renar mot rovdjur. Det har man inte i dag. Samer får inte ha vapen med sig på skotrar och fyrhjulingar.

Sverige röstade för FN:s urfolksdeklaration 2007. Vad har regeringen gjort för att följa den sedan dess?

För övrigt blir det lite pappersarbete i dag och i morgon bär det av mot Lofsdalen. Fjällvärlden igen...


Inga kommentarer: