måndag 19 augusti 2013

Bättre  satsa för mycket än för lite i Harpsund om budgeten
Det blir stora pengar om regeringspartiernas alla prioriteringar ska tillgodoses nu i Harpsund i helgen. Sådär 25-30 miljader- 16 mdr i jobbskatteavdrag mm (M), 2,6 mdr för minskade barngrupper mm (Kd), 2,8 mdr för slopad andra sjuklönevecka ( C ) och 10 mdr för höjda lärarlöner och slopad värnskatt ( Fp). Nu blir det inte allt. Den slopade värnskatten blir inte av, inte höjda lärarlöner heller. Fp får svårast med sina förslag. Tycker själv att jobbskatteavdraget kunde halveras för att ge mer utrymmer åt miljön i Östersjön (C) pensionärer och  banfamiljer.

Det är bättre att få kritik från oppositionen för att göra för mycket än för lite eftersom den tidigare kritiken från s handlat just om bristen på satsningar.

Flera tänktvärda förslag från Jonas Sjöstedts sommartal i Umeå om hårdare miljökrav på gruvnäringen
Jonas Sjöstedt ( V) vill ha ett förbud mot prospektering av mineraler i naturrreservat. Alla miljökostnader måste räknas med för att tillstånd att bryta ska ges. Större inflytande för kringboende och närliggande markägare, fanns också med. Sverige ska också ta mer betalt för naturresurserna med höjning av mineralavgiften till tio procent. Svårt att säga nej till något av detta...

För övrigt så har vi nu köpt en ny TV som ska installeras i dag. Den gamla upplevde nog 25-årsdagen innan den dog...

Inga kommentarer: