onsdag 18 september 2013

Bra prioriteringar från centern i statsbudgeten - vi måste se till att de kommer ut i hela landet
Har just avslutat ett telefonmöte med Anders W Jonsson och Magnus Wallerå om centerns prioriteringar i budgeten för 2014. Jobb för unga, nettodebiteringar för satsning på solceller, dvs man kan sälja sin överskottsel på nätet, starka landsbygds- och sammanhållningsprogram och förbättrad skatteutjämning.Jobb, miljö, landsbygd. Vackert. Ungdomsjobben slår vi sossarna med, energi och solcellerna slår vi Miljöpartiet med och landsbygdssatsningarna slår vi alla partier med som nu vill utmana oss där.

Och Anders Borg håller stilen i sin presentation 
där fyra bra frågor dominerar
1. Ge energi till ekonomin för att öka jobben
2.satsa på skola med kunskap och konkurrenskraft
3.stärka välfärden och sammanhållningen i landet
4. skydda miljö och klimat
där jobben och ekonomin är det starkaste och klimatet det svagaste.
Men det är naturligtvis rätt att stimulera tillväxt och ekonomi nu  när konjunkturen är svag och hålla igen när den är stark. Det är inte att låna till satsningar. Det är ansvarig ekonomi över en konjunkturcykel.

Och det är ingen bra information som nu kommer fram om sjötrafikupphandlingen med brottsutredningar på bolaget Serco - det är allt bäst att göra om, göra rätt och göra bra från början.

För övrigt blir det nu lite finslipningar på budgeten för Värmdöcentern och inskick  för utskick till kf.

Inga kommentarer: