söndag 22 september 2013

Centerstämma med god stämning, med idéstämman glömd och gömd och och med konkreta förslag som stärker den gröna centeridentiteten.
Gårdagens Centerstämma I Karlstad har handlade om socialförsäkrigsfrågor, miljö, energi, grön omställning, utbildning och kultur. Partistyrelsens förslag "att Sverige inom en generation ska vara ett samhälle med 100 procent förnybar energi fritt från kärnkraft och uranbrytning" blev också stämmans beslut.  Bra, men inte tillräckligt. Det behövs en tydligare avvecklingsplan och det var därför jag hade skrivit min motion om en sådan; att Centern ska verka för avveckling av två kärnkraftverk per mandatperiod med början 2014-2018. Det gick dock inte igenom. Det var synd, särskilt nu som Miljöpartiet föreslår just detta och även socialdemokraterna talar om avveckling av kärnkraften.

Men inget hindrar partistyrelsen från att själv ta fram en mer konkret avvecklingsplan
eller ännu bättre en utvecklingsplan för förnybar energi och en avvecklingsplan för kärnkraft och fossilenergi.
Stopp för uranbrytning och uranprospektering stärker dock avvecklingslinjen. Att också säga nej till prospektering var ett tydligt besked från stämman. Med de goda förslagen om "nettodebitering" från Centern i regeringen, det vill säga att kunna sälja överskott på nätet från t.ex egna solpaneler, så kommer det förnybara att fortsätta att öka vilket underlättar en avveckling av kärnkraften.

I dag blir det EU-debatt med ett riktiga bra förslag från stämmokommittén som jag själv satt med i men där jag har två tillägg; att centerpartiet ska verka för att en subsidiaritetsombudsman inrättas i EU och att frågor ska kunna föras tillbaka från EU till nationell nivå.


  


Inga kommentarer: