lördag 7 september 2013

Varför skriva ner kollektivtrafiken från utredarna - lyft fram fossilfria bränslen i både kollektivtrafiken och för bilen, dn,se/debatt
Blir lite irriterad att de forskare som ska utreda hur vi ska uppnå regeringens ambition om en fossilfri fordonsflotta 2030 (FFF)  talar kritiskt om kollektivtrafiken. Inte ens en dubblering av kollektivtrafiken skulle ge en mer än marginell minskning av växthusgaserna. Visst, forskarna ska redovisa fakta, men varför inte lyfta fram att även den ökning av bilismen som forskarna menar kommer, kan ske med fossilfria drivmedel. Det är inte bilen i sig, eller lastbilen heller som är problemet utan vad den drivs med.

Skärpta regler för arbetskraftsinvandring från regeringen och Mp - men socialdemokraterna är emot, de vill helst inte ha någon arbetskraftsinvandring alls för det försvagar facket.
Ylva Johansson är vår bästa valarbetare. Hon är emot allt, höjer rösten och gnäller ut sitt motstånd mot allt som Alliansregeringen gör för att skapa fler jobb. Fortsätta med det, det vinner regeringen på, men inte de som söker jobb. S vill återinföra om det alls behövs någon som kommer hit och söker jobb,,, ni kommer ihåg Göran Perssons tal om arbetsturism, utlänningar som kommer hit för att få våra förmåner och ta våra jobb..

För övrigt var Sonja, jag Sara och Hanna och badade på Grisslingebadet i går, den 6 september och åt glass på Delselius....Nu blir det Miljöseminariet med Centern om buller och partikelutsläpp från trafiken.

Inga kommentarer: