onsdag 25 september 2013

Värmdöcenterns budget:Vi sänker skatten liksom koalitionen med 17 öre men sparar mer på administrationen och satsar mer på skolan
Centerpartiet tar inte fram något samlat eget budgetförslag.Vi finner det svårt i en politisk situation där vi inte sitter med i några nämnder och styrelser. Vi ställer oss i huvudsak bakom koalitionens förslag till budget för 2014 med en skattesänkning på 17 öre.Våra förslag till uppdrag med några undantag handlar om uppdrag till kommunstyrelsen och andra nämnder utan ekonomiska förändringar i budget.
Vi redovisar också på vilka punkter vi stödjer förslag från socialdemokraterna också dessa i huvudsak uppdrag. Vårt förslag om att minska kostnaderna för administrationen med 10,0 milj beräknas täcka utökade satsningar på skolan under finansieringsnämnden för utbildning och utredningsuppdrag.

Bostäder på vatten, näringsriktig kost, stöd till förnybar energi, pendelbåtar till Slussen, fler arbetsplatser i Värmdö, utökad kollektivtrafik, fler och säkrare cykelparkeringar, förbättrad vägbelysning på väg 222, helikopterlandningsplats till Värmdö, nej till broavgifter på Skurubron, stöd Slussen Plan B, Nej till neddragningar på kyrkskolan och skärgårdsskolorna, körkort under skolutbildningen
är några av de förslag vi lägger som utredningsuppdrag till kommunkansliet

För övrigt har datorn inte hämtat sig riktigt ännu. Jag analyserar problemet

Inga kommentarer: