torsdag 19 september 2013

Nu åker jag till centerstämman i Karlstad och stärker den gröna centeridentiteten

Pressmeddelande 130918
Hans Lindqvist, ombud på C-stämman i Karlstad
tel  070/ 5485819

Nu ska vi stärka den gröna centerprofilen i Karlstad och lyfta oss från fyraprocenten till ett starkt Centerparti i valet 2014

- En avvecklingsplan för kärnkraften, satsa på landsbygden och decentralisering inför EU-valet är tre sådana frågor, säger Hans Lindqvist

Jag var med på Centerstämman i Luleå 1973 då vi beslöt stoppa Kärnkraften och fick 25 procent i valet samma år.
-Nu  ska vi föreslå att två reaktorer per mandatperiod avvecklas med början i valet 2014-2018, för att skapa en hållbar framtid och stärka centerrörelsen.
Vi ska satsa på landsbygden
-Då ska vi  lyssna på Krokomscentern i Jämtland och den norska distriktspolitiken och föreslå en geografisk differentiering av arbetsgivaravgifterna i Sverige för att ge alla delar av landet likvärdiga förutsättningar och
-att fastighetsskatten på vattenkrafts- och vindkraftsanläggningar förs över till berörda kommuner och regioner.
Och vi ska driva kravet på decentralisering och föreslå
-att en subsidiaritetsombudsman inrättas i EU för att minska de ständigt ökade kraven på överstatlighet  i riktning mot en EU-stat.
-Det är tre frågor som stärker sammanhållningen i Sverige, miljön, hållbarheten och Centern som parti.
-Vi ska stärka den gröna centerprofilen, lämna de fyra procenten och visa att centerpartiet är ett parti för framtiden, säger Hans Lindqvist.
www.hemmetahasse.blogspot.com
tel 070/ 5485819
För övrigt går jag nu till Hemmesta vägsskäl och tar bussen till Slussen och vidare till tåget och Karlstad


Inga kommentarer: