fredag 20 september 2013

Europafrågor, spårbilar och migration på C-stämman

Europafrågor, spårbilar och migration var tre områden jag engagerade mig i på torsdagen på centerstämman i Karlstad - med blandat resultat
Europadebatten i kommittén var konstruktivt kritisk. Ett smalare men vassare EU är fortfarande grundinställningen. Vi tog också med formuleringar som visar vad vi anser vara EU:s kärnområden som fred, frihet och demokrati. Jag fick inte med mig kommittén på två förslag som jag reserverade mig för. Det ena var förslaget om en subsidiaritetsombudsman i EU och det andra var ett förslag att frågor också ska kunna föras tillbaka från EU till nationerna, i Sverige t.ex rovdjursjakten. Den debatten kommer i plenum  på söndag.

Statligt stöd till spårbilar blev också Nej men med en förbättrad formulering om innovationsstöd de närmaste fem åren som kan vara en öppning.
Det var många som var uppe på frågan i plenum och det finns ett stöd från fotfolket, men det är något obegripligt som förhindrar partiledningen från att satsa på en ny grön och framtida miljövänlig transportteknik som både ger jobb och export.

Och så gjorde jag ett TV-inslag med TV4 om att centern ska driva att flyktingar ska kunna söka asyl på våra ambassader i sina respektive länder
Enda vägen idag är för de flesta flyktingsmugglare. Om Sverige tar ett initiativ eller är först så ska vi naturligtvis försöka få med fler länder att göra på samma sätt. Ett gemensamt ansvar är målet.
För övrigt är klockan nu snart 01.00 och jag behöver sova lite innan stämman fortsätter 08.00 i morgon. Godnatt.  

Inga kommentarer: