lördag 28 september 2013

IPCC - Det var värre än jag tänkte med jorden vi ärvde...
Man blir nästan lite gråtfärdig. Det var hård ord om hur vi har tagit hand om vår jord -eller rättare inte tagit hand om den. Fyra viktiga slutsatser visar hur verkligheten ser ut; temperaturen höjs, isarna smälter, haven stiger och och vattnet försuras. Illa, illa. Och den viktigaste slutsatsen; till 95 procent är det människan som påverkar förändringarna i klimatet. Haven tar också upp mycket av de växthusgaser som släpps ut. Därför den något dämpade uppvärmningen i luften de senaste åren. Fisk, skaldjur, plankton, koraller kan dö inom några decennier.

Vad gör vi.?
Alla politiska beslut måste vara klimatsmarta. Från dagis, över skolan, till, maten, livsmedel, energi, industri, transporter, bostäder, tjänster. Det behövs en total omställning av vår livsstil. Men det går att producera miljö- och klimatvänligt och det går att hålla upp en god välfärd bara vi bestämmer oss över världen. Det är bara detta bara...

Vi fortsätter kampen för Slussen Plan B -sista ordet är inte sagt ....
Det blev ja till stadshusets Nya Slussen med de tre rösternas övervikt. Illa, mycket illa. Men det är inte klart för det. Detaljplanen för Katarinaberget har överklagats. Blir det Nej, faller Nya Slussen. Stadens ansökan om miljö- och vattendom har överklagats. Det krävs inlösen av fastigheter för att driva igenom Katarinaberget.
Sista ordet är inte sagt. Kampen för ett hållbart, säkert, miljö- och serviceinrikat Slussen fortsätter.

För övrigt åker jag nu in och deltar i firandet av Stockholms läns landsting 150 år

Inga kommentarer: