söndag 22 september 2013

Vi måste vara öppna för en mycket mer EU-kritisk debatt i Centern inför EU-parlamentsvalet
Stämmokommittén om EUuropa kom fram till ett huvudsak bra yttrande. Jag hade två reservationer
1. att centern ska verka för att en subsidiaritetsombudsman inrättas i EU
2. att centern ska verka för att frågor kan återföras från EU till medlemsstaterna
På debatten i plenum fick jag stöd för det först yrkandet av CUF-ordföranden Hanna Wagenius och flera andra inlägg. Det hjälpte inte. Kent Johansson och företrädare för partiledningen yrkade avslag och vi förlorade omröstningen. Jag begärde votering men det var ett klart nej. Också den andra frågan om återförande av makt från EU förlorades, dock med ett bättre stöd efter omröstning.

Jag kommer att återkomma inför EU-valet  när en valplattform ska tas av partiet, kanske med lite omformuleringar.

För övrigt var det en mycket bra centerstämma där enminutsinläggen fungerade utmärkt men där det måste gå att presentera yrkanden också under plenum. I morgon blir det samrådsgruppen med handikapporganisationerna på förmiddagen i landstinget och möte med bidragsgruppen och på kvällen kretsmöte. 

Inga kommentarer: