måndag 2 september 2013

Obama gör rätt med demokratiskt stöd från Kongressen. Beslut i Säkerhetsrådet bör vara Sveriges linje 1.
Obama kommer att få lite tid på sig. Kongressen inkallas den 9 september och analyserna av FN-inspektörernas prover kommer ungefär samtidigt. Sverige bör driva kravet på Säkerhetsrådet i första hand. Går inte det så får man bedöma läget. Något nytt krig som världen inte vet hur det slutar vill vi inte ha.

Bra förslag från Thomas Hammarberg i DN dn.se/debatt om samarbete om fångar på Guantanamo. Sverige bör ta upp frågan.
Likaså måste klimatet tas upp av Sverige. Vi måste tydligt markera att 2-procentsmålet är ett minimum. Vi måste tydligt markera och att vi inte kan acceptera genmanipulerade produkter och hormonbehandlat kött i frihandelsavtalet USA- EU.

Centerstämman blir viktig för att lyfta Centern från 4-procent
Det är ingen rolig läsning att ha 4.1 procent C-stöd, månad efter månad, nu i DN/Ipsos nya mätning. Centerpartiet måste återta det som medlemmar, medborgare och väljare känner igen som Centern; hela Sverige, energi, miljö, livsbalans och en avvecklingsplan för kärnkraften. med två reaktorer per mandatperiod.

För övrigt blir det nu samverkansråd i landstinget med handikapporganisationerna. 

Inga kommentarer: