onsdag 4 september 2013

Det hade varit en fin gest om Sverige kontaktat de nordisk länderna innan beslutet om att ge alla syrier permanent uppehållstillstånd.
Reinfeldt och regeringen ska ha en eloge för att man bjudit in Finlands president och de nordiska statsministrarna till kvällens middag med president Obama. Sverige ska också ha en eloge för beslutet av Migrationsverket att ge alla syrier i Sverige permanent uppehållstillstånd. Det kommer mycket lägligt inför Obamabesöket och kan ge en vink också till honom och USA.
Ännu bättre hade det varit om Norden kunna visa upp en enad front men tiden har nog varit för knapp att samordna sig.

Inte en dag utan nya rapporter om radioaktiva läckor från Fukushima - Centern har mycket goda argument för avveckling av två reaktorer per mandatperiod
Det är en tragisk upprepning.Strålning som är 18 gånger högre än tidigare, dödlig efter fyra timmar, tre nya miljarder  ska bygga en mur av frusen jord runt de havererade kärnkraftsreaktorerna för att förhindra grundvattnet att komma i kontakt med strålvattnet....

Målet ska vara hundra procent hållbar energi och inte bara hundra procent förnybart - i klimat och miljöarbetet.
Kärnkraft är inte hållbart och kärnkraften ska därför avvecklas.

För övrigt ska några från oss i Värmdöcentern träffa Hans Peters i Nakacentern och diskutera Slussen och Plan B.

Inga kommentarer: