måndag 9 september 2013

FRA måste granskas parlamentariskt
Det är uppenbart att vi inte bara kan se på om det kommer fram att FRA överskrider sina befogenheter och inte lyssnar på granskningen av SIUN. Hur tillstånd för signalspaning ska sökas regleras i lag och om det är ett legitimt svenskt behov. Först därefter får FRA börja spana.  Reglerna i det tekniska utvecklingsarbetet kan dock tydligen kringgå detta.
Tillsätt en parlamentarisk granskningskommitte som regelbundet granskar hela spaningsarbetet.

Vi behöver en satsning på digital omställning som Andes Björk och Mats Bergstrand skriver i dag på dn.se/debatt men finns det inte skäl att behålla det nuvarande presstödet tills vidare.
Det är min reaktion på artikeln i dag i DN. Pappertidningen tappar läsare. Det kommer att fortsätta och går fort. Ett digitalt eller innovativt, näringsposlitiskt stöd är bra som författarna skriver men innan det finns vänta med att avskaffa presstödet.

Det är klart fastighetsägarna som vinner på en trafikutbyggnad ska vara med att betala
Så sker i många länder, Frankrike t.ex som vi fick del av på landstingsgruppens resa förra året till Paris.
COOP, ICA, IKEA tjänar stora pengar på att folk åker kollektivt och kommer till stationerna. Värdet hamnar mellan 1.3 -1,5 miljarder enligt en utredning av WSP dn.se/stockholm.
Spårbilar från  bostadsområden ner till T-banestationer efter nya T-babab  till Nacka ska delfinansieras av företag som vinner på transporterna.

För övrigt blir det budgetarbete,  förberedelser inför C-stämman, och spårbilskonferensen i Washington om ngn månad.

Inga kommentarer: