söndag 3 juli 2016

Om inte EU inser det allvarliga läget kan Unionen vara ett minne blott om några år. Bättre med en  gemensam reformering än att totalt haveri.
Ungefär så ser det ut i EU och EUropa. Och det är EU och  EU-ledarna själva som måste göra något åt läget. EU-kritiken växer i de flesta länder både bland befolkningen och i de europeiska regeringarna och oppositionen. Ser man på dn.se/nyheter och deras sammanställning så förstår man läget när Grekland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Nederländerna, Sverige, har ungefär hälften EU-skeptiska i den egna opinionen.

 I flera andra länder som Polen, Ungern, Italien där EU-vänliga är i majoritet bland befolkningen är regeringarna kraftigt EU-kritiska
och vill minska EU-makten och ta hem frågor från EU till medlemsländerna. Geert Wilders frihetsparti i Nederländerna ligger närmast i tur för en folkomröstning om Nexit. "Nederländerna står i tur att befrias från EU", säger han. Gemensamt för de flesta är att behålla frihandeln, men göra det med frihandelsavtal som med Schweiz. EES eller i bilaterala former.

Ett EUropasamarbete är bra  och det ska vi arbeta för, men det måste handla om förtroende och demokrati och inget av detta finns i dag i EU.
Jag vill inte krossa EUropasamarbetet, jag vill tvärtom ha mer samarbete men mindre EU-stat. Jag vill ha ett samarbete där medborgarna i EU känner att det är de som bestämmer och att samarbetet är bra för dem. EU-kommissionen har alldeles för mycket makt och hur ställer man politisk ansvar? Förslag måste kunna ställas direkt av medlemsländerna.

Miljöpartiet rasar både som parti och med Fridolin och det är för många svikna löften där brunkolet får symbolisera förfallet.
Regeringsmakten har prioriterats och när man börjat med den prioriteringen får man fortsätta.

Inga kommentarer: