torsdag 16 februari 2017

En fantastisk rundresa med Gustavsbergsbadets styrelse i går till tre simhallar i regionen i Sigtuna, Järfälla och i Sundbyberg. Vi både lärde ut och lärde.
Det är verkligen värdefullt att göra en sådan här genomgång en heldag för att se lära ut och lära hur andra kommuner sköter sina simhallar och badhus om ekonomi, personal service,kommunsupport och driftformer.  På simhallarna träffade vi chefen för anläggningen och närmaste personal. Vi besökte denna gång anläggningar som drivs av kommunen själv och ska senare göra en liknande studieresa till simhallar som liksom vår egen, Gustavsbergsbadet drivs som aktiebolag.

Det som verkligen skiljer Gustavsbergsbadet från alla de tre besökta anlägagningarnr är storleken,
ytorna i receptionen i simhallarna, i träningsbassängerna, barnbassängerna och utrymme för gymnastik, eller gymträning. Det var större överallt och gav en helt annan känsla av rymd i anläggningen. I receptionerna fanns också försäljning av bad- och träningssaker som gav extra inkomster. Ibland ansvarar simhallsanläggningen för både fastighetsskötsel,drift, städning. ibland har simverkesamheten bara just detta som ansvar och lämnar över allt om fastighet, underhåll och drift till fastighetskontoret på kommunen. Det senare ger just tid till det man ska syssla med.

Vi har tagit principbeslut om att bygga ut receptionen och foyèn och också bygga ut vårt bad på baksidan mot Ösbyträsk kanske med café och andra uteanläggningar,
Det ska nu närmare utredas och beslut tas nästa år. Vår VD Elisabeth Strömberg och vår personal får mycket beröm för sin goda service och det bär upp mycket av badet.


Inga kommentarer: