måndag 6 februari 2017

Förre försvarsministern (M) Mikael Odenberg är inte vem som helst. Han har stort inflytande och öppnar nu för en regering mellan M(allians) och S.dn.se/debatt.
Om man ska se till bredden och majoriteten skulle det vara en stark regering; en tysk modell CDU och S, eller en finsk. Odenberg föreslår också en mängd reformer som sänkt skatt på arbete och företagande, inte stänga några dörrar för "människor som flyr för sina liv" men kunna tänka sig att minska invandringen av ekonomiska flyktingar. Det tycker inte jag, tvärtom de kan ju verkligen stärka landet. Lite osäkert var han vill ha C och L men jag uppfattar att det är i regeringen med M och S,

Löfven satsar på "trygghet" inför S-kongressen om två månader.
Men i trygghet ligger inte bara att begränsa våld och kriminalitet, där lägger han också jobben, skolan, välfärden, Vad blir kvar som han inte vill satsa på...? Gängkriminaliteten måste bort och rättssamhället stärkas. Kriminaliteten får inte ta över vissa bostadsområden. Bra, men hur? Partisekreteraren Lena Rådström Baastad vill höja skatten, Löven säger att förslagen inte innebär en höjd skatten. Vi ska tvärtom sänka skatten för pensionärer. Ok, de får väl prata med varandra. Kanske finansministern vill ha ett ord med i laget också....

Lag och ordning stiger fram som en allt viktigare fråga i valet.
Detta enligt en ny Ipsos-mätning. Jag trodde sjukvården låg överst för väljarna, men det är fortfarande integration/invandring, sedan kommer skola och därefter sjukvård. Jag tycker inte man ska underskatta försvar och säkerhet, men de kommer sällan högt när man talar om prioriteringar i sådana här mätningar.Försvaret, säkerheten,beredskap för kriser som krig, konflikter, avspärrningar, miljökatastrofer som bränder och översvämningar.
Återinför värnplikten och inför medborgartjänst, säger jat i en motion till C-stämman i septermber..

Inga kommentarer: