tisdag 28 februari 2017

Och nu satsar Trump på 487  nya miljarder till det amerikanska försvaret. Varför det? Och han sparar på u-hjälp, forskning och klimat- och miljösatsningar.
Stora nedsksärningar som ska glädja republikanska vapendragare. Han vill tala om att han är en stark ledare. Men oklarheten med Ryssland kvarstår. Är det något samröre med Putin? Finns det något samarbete där? Vad är det i så fall? Han vill satsa på fler nya örlogsfartyg och en större armé, Försvarsutgifterna ska öka med 10 procent. Han vill tala om för omvärlden att han bestämmer och att "Amerika first gäller".

Att upprusta försvaret så kraftigt ställer alltid frågan; för att göra vad? 
Den frågan i sig kan skapa ökad oro i världen. Vad tänker Trump och USA göra med sina stora försvarssatsningar? Krig? Erövringar? Utlandssatsningar skulle ju inte USA ägna sig åt. Skapa känslan av det stora, starka USA med den stora starka presidenten?Ska det starka försvaret användas för internationella påtryckningar?

Greklandskrisen fortsätter, men nu nästan i tysthet, ingen orkar följa...
Kris med euron sedan Greklands inträde som var ett stort misstag både av grekerna själva, EU och IMF. och som förvärrades av finanskrisen 2008. Nu bara skuldberg, budgetunderskott och misshandlade greker.

Bra förslag av Centern i Stockholm om halverad trängselavgift för miljöbilar, dubbdäcksavgift och särskilda miljözoner. Bra  Karin Ernlund.

Inga kommentarer: