torsdag 2 februari 2017

Så åker jag då till centerns kommundagar i Göteborg och diskuterar framtidsfrågor i kommuner och landsting
Och det är särskilt roligt när Centern är på väg uppåt och ser en ljusnande framtid inför valet nästa år.
Roligt. I dag ska jag på ett vårdseminarium med Wästerläkarna.

Inga kommentarer: