onsdag 1 februari 2017

Relationen till USA och Trump kommer ätt bli en viktig fråga för alla regeringar i Världen
Det handlar inte om att ha goda relationer, det handlar om att veta vilka relationer och regler som gäller och om det kommer att fortsätta  med Trump som  dag. Intressant  är att Trump har stöd av 56 procent av amerikanerna för sitt tillfälliga visumstopp för resenärer från sju " muslimska" länder. Trump backar nu också och häver inreseförbudet för personer med dubbla medborgarskap. Vad betyder det? Blir det mer sådant, där Trump kan återvinna förtroende. Eller är det precis så han tänkt hela tiden.

Löfven och Merkel har gott samarbete. Viktigast för mötet är att Sverige och Tyskland driver på för en ny asylpolitik i EU där alla länder ställer upp.
Det går inte att ha ett EUropasamarbete med en hög flyktingnivå om inte EU är överens om reglerna. Här har Sverige och Tyskland varit föregångare.Inte minst Löfven har positivt drivit på för detta. Fortsätt med det.

Sveriges tudelade  besked om Nord Stream 2, nej till Gotland och Ja till Karlskrona skapar osäkerhet.. Tyskland kan här ange riktlinjen.
Merkel verkar vara för Nord Stream,men lite oklart. I Tyskland går debatten mer mot Nord Stream 
Två fel med ledningen. Det handlar om fossilbränsle när vi ska satsa på förnybart.. Det gör oss beroende av Ryssland för energiförsörjningen i EUropa.

Verkligen roligt att Centern behåller framgången i opinionen och ligger på 9,4 procent i Ipsos nya mätning.
Det blir roligt att åka till kommundagarna i morgon.

 

Inga kommentarer: