tisdag 14 februari 2017

Ett positivt och aktivt årsmöte som Kerstin Lundgren ledde föredömligt med 18 deltagare varav merparten nya medlemmar. Roligt.
Det måste man säga. Annie har startat en process mot fler medlemmar i Centern över hela landet genom sin engagerade och konsekventa hållning i fråga om jobb, flykting och integrationsfrågor. Annie har också stärkt "sig själv" och det syns på framträdanden, som te.x kommundagarna i Göteborg. Ina har på Värmdö engagerat många av de nya medlemmarna och nu år vi upp i över 40 registrerade medlemmar i Värmdöcentern.

Lars Alenfalk och Christina Svenby har tillsammans med Ina hållit i förarbetet och det var tydligen gediget eftersom de flesta förslag och val gick igenom
Årsmötet diskuterade och tog beslut om nomineringsprocessen inför valet 2018 och en nomineringskommitté tillsattes som bland annat ska organisera den rådgivande medlemsomröstning som liksom tidigare år beslöt genomföras.

Årsmötet valde ny styrelse enligt följande: Ina Ununger, kretsordförande,Kicki Lilliedrake sekreterare, Mats Holmström, kassör, Lars Alenfalk och Christina Svenby. Ersättare blev Hans Lindqvist, Bisse Alm och Malin Dohlwitz-S.

Min motion om stärkt Nordiskt samarbete genom någon form av unionsbildning och att Norden ska bli en kärnvapenfri zon lämnades utan eget ställningstagande över till distriktsstämman och riksstämman. Det är också där debatten naturligt ska föras.

Inga kommentarer: