måndag 23 oktober 2017

Fantastiskta Metoo-manifetationer i hela landet och där ser vi sociala mediers oerhörda kraft.
Det är verkligen roligt att se vilken oerhörd rörelse som Metoo satt igång. Den borde inte behövas, men alla förstår att den verkligen gör det. Det är ett kvinnovrål över hela världen och det visar att något i relationerna man -kvinna är fel och det är vi män som felar.

Jämställdhetsministrer Åsa Regnér vill nu införa en samtyckeslag redan före jul men advokatsamfundet är kritiskt. 
Det är bevisfrågan som är svår, säger man därifrån, men bara att det finns en lag med ordet samtycke i borde faktiskt  minska antalet övergrepp. Vem vill bli anmäld eller åtalad för våldtäkt eller sexuellt ofredande även om det inte blir en fällande dom.

Om EU lagstiftar om lönefrågor, som en lagstadgad minimilön då kan hela den svenska modellen falla. Det är baksidan med Stefan Löfvens sociala toppmöte den 17 november.
Ja, så är det. Då skall man diskutera EU:s förslag till en social pelare "European Pillar of Social Rights". Sveriges och Löfvens syfte är gott, att informera om och sprida den svenska modellen där arbetsgivare och fack förhandlar och beslutar i lönefrågor genom  kollektivavtal. Det kan alltså bli tvärtom med mer av överstatliga lagar  och centralstyrning om löner i stället. Bra att svenskt näringsliv nu tar upp frågan och tycks också ha LO och TCO med sig.dn.se/ekonomi.

Inga kommentarer: