onsdag 12 maj 2010

En RUFS med grön profil antagen i landstinget
Efter fyra års arbete blev så RUFS:en antagen i landstinget i går. Det är en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen med stark grön profil. Mycket spårutbyggnad, gång och cykelbanor, bevarade gröna kilar och minskade co2 utläpp, spårbilar, spårvagnar, sjöbussar får bra utrymme. Förbifart Stockholm är den enda plumpen, men den är så kraftig att jag ingav ett särskilt yttrande till protokollet när planen efter fyra och en halv timmes debatt till slut klubbades i landstinget.

Anledningen till att jag inte skrev
något på bloggen i går var just att dagen upptogs av landstingsmötet och kvällen av kommunstyrelsen, som började med gruppmöte 17.00 och slutade 02.00. Ja, just det ...Otroligt ineffektivt, som vi måste göra något åt både från majoritet och opposition, även om jag tycker att det är främst s som förlänger, försvårar och försenar mötena. Det handlar om ständigt nya förslag på sådant som redan varit i ks, långa ajourneringar...etc Gör om och för rätt.

David Cameron får styra Storbritannien
Det var väl ingen överraskning. Tories gick kraftigt fram med ca 100 mandat och labour gick kraftigt tillbaka. Gordon Brown avgick och liberaldemokraterna gjorde upp med rätt parti.
Men lätt blir det inte. Ett budgetunderskott på Greklandsnivå på nästan 12 procent och en statsskuld på 70 procent kommer att kräva hårda tag. Gör det nu på en gång är rådet, med hårda nedskärningar i den offentliga sektorn och höjda skatter.
Och ändra valsystemet....Här måste libDems vara bestämda. Bort med majoritetsvalet och in med rättvisande proportionella val.

Och KOMPASS har just avslutat sitt årsmöte i Sigtuna - Värmdö väl företrätt
Precis hemkommen från KOMPASS lyckade årsmöte i Sigruna kommunhus. Det är för att backa upp Sigtuna kommun, som nu vill pröva en spårbilsbana mellan Märsta och Arlanda. Vi gick igenom projekt Pilot om en Pilotbana i Sverige efter regeringens och Banverkets riktlinjer. Det handlar om i första hand fyra kommuner; Stockholm med Via Academica, Uppsala, Södertälje och Umeå. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att förbättra servicen mot de 14 medlemskommunerna med seminarier, utredningar och rådgivning och att också se över medlemsavgiften mot en sänkning.

Nästa spårbilskonferens i San José
i Carlfornien och bildandet av KOMPASS international var andra viktiga programpunkter där styrelsen fick i uppdrag att planera vidare....
Värmdö kommun var väl företrädd med såväl undertecknad som Mp;s mycket aktiva ledamot i SL:s styrelse, Yvonne Blombäck, också gruppledare i Värmdö

För övrigt blev det bara tre timmars sömn i natt mellan det sena ks och den tidiga uppstigningen för att åka till Sigruna...som nu skall tas igen...Inga kommentarer: