måndag 24 maj 2010

Svenskarna alltmer positiva till invandrare och flyktingar
Det är en glädjande läsning, den rapport som redovisas av professor Marie Demker i dag i på DN Debatt http://www.dn.se/ .Svenskarna blir alltmer positiva till både invandrare och flyktingar. År 1993 ansåg 52 procent av svenskarna att det fanns för många invandrare i Sverige. År 2009 hade den siffran krympt till 36 procent. På samma sätt svarade 25 procent att de inte skulle tycka om att få en invandrare ingift i familjen 1993 medan den siffran sjönk till 12 procent 2009.
Jag tror helt enkelt att svaret är att fler har sett vad invandrarna bidrar med i företagande, restauranger och service och att Sverigedemokraterna helt enkelt har fel. Dagens kraftiga nedgång för Sverigedemokraterna i Skop-mätningen är också ett gott tecken.

Allt fler ensamkommande flyktingbran till Stockhomsregionen
Vi har sedan flera år en kvot på 10-talet ensamkommande flyktingbran som vi tar emot i Värmdö varje år. Det handlar om mycket hårda och tragiska verkligheter från krig och kriser i främst Irak, Afghanistan och Somalia. Det är pojkar i 14-18 årsåldern. Jag är oerhört stolt över de som åtar sig uppdraget som god man, ofta en landsman.
Det glädjer mig att se att alla 26 kommuner i Stockholms län nu också bidrar med platser för ensamkommande flyktingbarn, enligt landshövding Per Unckel och generaldirektör Dan Eliasson i dag i Svd, www.svd.se.

Förmyndare, gode män och förvaltare - Värmdös tysta samhällsarbetare
Jag har sagt det förut men säger det igen; gode män, förmyndare och förvaltare är Värmdös tysta samhällsarbetare. Det görs otroliga samhällsinsatser för människor som behöver hjälp, stöd och råd i sin vardag om pengar, barn, föräldrar, andra relationer, alkohol och jobb. Jag som överförmyndare ser det, vi informerar också i årsberättelsen på godemansdagar och på hemsidan vad som görs och vad vi hehöver gode män till. Ett stort tack till er tysta samhällsarbetare.
Just nu pågår granskningen av årsräkningarna som vi gör på överförmyndarenheten. Inte roligt att bli granskad men ni vet att det är för huvudmannens bästa.

Så är det då dags att gå in till dagens höjdpunkt....möte med kommunstyrelsens arbetsutskott...

Inga kommentarer: