lördag 8 maj 2010

Grekland visar EMU-kriken i verkligheten
Vi som stod på nej-sidan vid EMU-omröstningen 2003, och det var en bred majoritet av svenska folket, har nu fått vår kritik av EMU och euron bekräftad. Ingen folkpartist talar längre om en ny EMU-omröstning....Nej, skämt åsido, situationen i Grekland är allvarlig och påverkar hela världen med fortsatt finanskris. Nu diskuteras "finanspolitisk samordning", en finare omskrivning för mer överstatlighet i EU med rätt att fatta beslut om också underskott i Bruttonationalprodukt och statsskuld och i fråga om skatter. Skall verkligen Bryssel bestämma över ländernas utgifts- och skattepolitk? Det frågar f.d ordföranden för Junilistan Nils Lundgren i dag i Svd, http://www.svd.se/. Han ger själv svaret; Nej.

Eurokrisen var också temat på TEAM:s årsmöte
Det var också den frågan, liksom Lissabonfördragets ökade makt till EU som var huvudfrågorna på TEAM;s, The European EU-crititical Movements,årsmöte i Stockholm. Jag var ordförande för TEAM under tre år i början av 2000-talet. Organisationen har över 50-talet EU-kritiska rörelsen som medlemmar i 18 länder. Huvudinriktningen är demokrati, folkinflytande och rättvisa folkomröstningar.
Ekonomen Stefan de Vylder menade att EU själv orsakat krisen genom att inte följa sina egna regler i stabilitetspakten mot underskott. Den alltid lika engagerande tidigare kollegan i EU-parlamentet Patricia Mc Kenna från Irland läste högt från ja-sidans alla "måsten" inför folkomröstningarna på Irland om euron. Något son nu gått i kras.

Storbritannien har krisen i sin hand
Anthony Coughand från Irland och Hallgrimur Arnasson från Island menade att det är Storbritannien som nu har krisen i sin hand. Det måste komma ett besked innan måndag hur regeringen ser ut i Storbritannien, annars kan marknaderna ta över och föra hela världen in i en ny finanskris.

För övrigt skall de nu bli skönt att ta igen sig lite på lördagskvällen. Det har blivit mycket spring på möten den här veckan...

Inga kommentarer: