tisdag 25 maj 2010

Lärlingsutbildning - bra Alliansförslag
Det förslag som Fredrik Reinfeldt aktualiserade i går om lärlingsutbildning eller lärlingsjobb är en bra väg att få in ungdomar i arbetslivet. Det kan minska den alldeles för höga ungdomsarbetslösheten.
Folkpartiet vill ha en särskild lärlingsanställning för personer upp till 23 år med lägre ingångslöner. Kanske också värt att pröva. Alla sätt att få in både utbildning och praktik för att komma in på arbetsmarknaden måste ges en chans. CUF har här drivit en bra linje. Var är centern?

Spola förslaget om uttagsskatt på kooperativ vindkraft
Det är ett av de dummaste skatteförslag man kan komma med om man menar allvar med att satsa på vindkraft. Om mäniskor engagerar sig och vill starta ett kooperativt vindkraftverk eller flera så skall staten ta ut en extra skatt på detta. Det minskar drastiskt intresset för vindkraft och den folkliga acaceptansen för modern miljövänlig energiproduktion. Jag talar både generellt och i egen sak som delägare i vindkraft i O2.
Detta finns att läsa i en utmärkt artikel av m, fp och kd -företrädare som skriver om vindkraften på DN Debatt i dag www.dn.se. Men var är centern?

Hårdare granskning av upphandling i Värmdö
I går diskuterade vi på kommunstyrelsens arbetsutskott upphandlingsfrågor kring städning med anledning av kritik mot en städfirmas personal. Det är frågor vi förtroendevalda måste ägna större uppmärksamhet. Allt fler tjänster köps upp genom upphandling och kundval och det blir allt viktigare att samhällets företrädare i kommuner, landsting och stat gör ordentliga granskningar och uppföljningar. Blev det som vi beställde?
Just nu gäller det landstingen där saltade fakaturer från privata läkare och även mellan landstingen är ett problem.
Tillsätt särskild granskare på ekonomikontoren och upphandlingsavdelningarna. Det handlar om mycket pengar.

För övrigt skall jag nu in till landstinget och prata valrörelse...

Inga kommentarer: