måndag 17 maj 2010

Inspirerande busstur med SV, LRF och Hushållningssällskapet i Värmdö
Under eftermiddagen har vi - ett 25-tal personer- deltagit i en mycket inspirerande bussrundtur med ovanstående inbjudare. Camilla Strandman hälsade välkommen I dag finns 36 företagare inom jord och skog men det är många fler, 5-6 procent av dem som arbetar i Värmdö som är sysselsata inom näringarna med hästar, som mekaniker, transporter etc.
Lennart Windal, Säby gård, berättade om jordbrukets förändring. För femtio år sedan hade alla jordbrukare en egen maskinpark. I dag är det Säby gård som hyr ut maskiner till de flesta.
Christoffer Nathansson, Sunds gård i 5:e generationen visade oss Norrava golfbana mm. Många olika sysslor med skog, golf, lamm, hö, spannmål, rekreation, café och kajakauthyrning ger inkomst åt gården och några anställda..
Till sista Malma gård som verkligen satsar på nya ladugårdar, 120-talet nötkreatur, får och getter. Tänk på oss när ni planerar i översiktsplanen och var lite generösa med vårt mångsyssleri fick vi med oss.... Roligt.

Inga kommentarer: