måndag 31 maj 2010

Olyckliga radiorapporter om Ship to Gaza
Morgonens radiorapporter om upp till tiotalet dödade och 30-talet skadade aktivister på Ship to Gaza är oerhört nedslående uppgifter. Jag skrev i går på bloggen att vad som helst men det får inte bli nårga militära aktioner och militärt våld. I detta fall mot obeväpnade aktivister för fred, frihet och mänskliga rättigheter. Nu ser det ut att ha blivit så i alla fall.
Israel måste visa politiskt mod att förhandla liksom Hamas och palestinierna. En tvåstatslösning måste nu fram och båda lägren måste visa lite storhet...

Internationell lagstiftning mot oljekatastrofer behövs
Nästa gång kan det vara utanför Norges kust eller en oljeläcka i Stockholms skärgård utanför Värmdös kustlinjer. Oljekatastrofen i Mexikanska golfen är inte bara en angelägenhet för bolaget BP och inte heller bara en angelägenhet för USA och president Obama, som visat alltför låg profil i en av världens största miljökatastrofer. Det är en angelägenhet för hela världssamfundet och det kräver aktion från FN och regionala organisationer som EU, ASEAN.
Ett initiativ från Sverige i EU kunde vara ett första steg, eller varför inte centern...

Nej till lagstiftning om barngrupper
Det är desperation nu kring Mona Sahlin och den rödgröna oppositionen. Problemen i Stockholm, om stora barngrupper, som också gäller mycket närmare, är ingen fråga man löser med lagstiftning. Att staten skall tala om exakt hur många barn det skall vara i småbarnsgrupperna och i storbarnsgrupperna är fel väg. Det skall lösas lokalt, där man känner till verkligheten. Alla barn är inte alltid på dagis och förskolorna kan vara organiserad på olika sätt. Detta är verkligen en fråga för kommunerna. Vad gör man om inte lagstiftningen följs? Straff, böter, fängelse?

För övrigt skall jag just åka in till en presentation av förvaltningens förslag till budget...

Inga kommentarer: