fredag 28 maj 2010

DN/Synovate - Alliansen leder - ekonomin avgörande
Det verkar som både väljarna och DN:s ledarsida www.dn.se har läst min blogg från i går. Det är ekonomin och Anders Borg som avgör valet. Skuldkrisen i Europa med Grekland i spetsen har visat att Sverige klarart sig bättre än andra länder. Det stärker regeringen. I kriser röstar medborgarna på det säkra före det osäkra. Särskilt som det osäkra också verkar vara sämre på att ta hand om kriser.. med ökade skatter, ökad nationell och internationell osäkerhet, eller om man vill mera instabilitet...

Men moderaternas kraftiga ökning förvånar och försvårar...
Moderaternas kraftiva ökning med 3 procent till 31,8, bara 0,7 procent efter socialdemokraterna förvånar. Det är en mer kraftig och tydlig ökning än jag trodde. Bra för (m) men kanske inte bra för Alliansen i dess helhet där de små partierna centern och kd ligger farligt nära spärren. Moderaterna måste släppa fram övriga Allianspartier om det skall finnan någon Allians kvar...
Men c och kd måste också som Björklund visa upp fler bra kort.

Avvisa inte blocköverskridande uppgörelser av ideologiska skäl
Det känns som om Fredrik Reinfeldts avvisade Mona Sahlins trevare till blocköverskridande uppgörelser om skatter, energi, utrikespolitik mm av ideologiska skäl. Det är ingen bra politik. Med blockpolitiken har alla politiska frågor en tendens att låsas fast i de två blocken och det är inte bra för varken väljarna, demokratin eller sakfrågorna.
Artikeln av forskaren Magnus Hagevi på DN Debatt om blockpolitikens alla företräden där 80 procent av väljarna i en intervju skulle svarat att de sympatiserar med ett av blocken säger ingenting om man tycker om mer blockpolitik eller inte.
Blockpolitiken förenklar, fördummar, förstenar och försvårar samhällsarbetet. Släpp partierna loss det är vår...

I Värmdö
har t.ex sju partier kommit överens om hur vi skall arbeta med en av våra största framtidsfrågor klimat-, energi- och miljöpolitiken.

Säg nej till (s) tunelbana till Värmdö - spårbil är alternativet
Socialdemokraterna i Stockholm lanserar nu ett stort trafikpaket i Stockholmsregionen som domineras av 80 mdr på tunnelbana. Det är bra med spårtrafik även om jag tycker spår i luften och på marken är bättre än spår under jorden. Tunnelbana till Värmdö vill vi i centern i alla fall inte ha. Vi vill inte bli någon förort till Stockholm...
Alliansen kommer att visa upp hur en spårbilsstation och en spårbilsbana kan se ut på Värmdö köpcentrum första veckan i september. Jag hoppas att s i Värmdö stödjer det.

Och Kd - nej vi skall inte avveckla Waxholmsbolaget
SL-kortet skall gälla också till sjöss på Waxholmsbolaget. Det har jag verkat för i bolagets styrelelse men det har gått trögt, främst pga SL:s motstånd. Hela styrelsen inklusive Kd har också ställt sig bakom det, men jar har aldrig hört dem säga att WÅAB skall läggas ner och gå upp i SL så som artikeln på sid 24 i DN beskriver saken.

För övrigt har jag just kommit hem från centerns stånd på Skärgårdsmässan på Djurgården där vi bl a talat om sjöbussar och pendelturer till sjöss. Jag såg varken kd eller ngt annat parti där...

Inga kommentarer: