måndag 17 maj 2010

Miljöpartiet förtjänar framgång
Miljöpartiet har lyckats med det mesta. Politiskt driver man frågor som tilltalar en stor medelklass som en förändrad konsumtion och ny livsstil och en grön tillväxt som också talar om att det är inte tillväxt i sig man är emot. Två skickliga språkrör hjälper till liksom opinionssiffror som skulle glädja vilken partimedlem som helst.
Men det finns problem. Arbetstiden kan vara ett. Miljöpartiet vill minska arbetstiden och minska inkomsten. Vänsterpartiet vill minska arbettiden och behålla lönen. Socialdemokraterna står någonstans mittemellan.

Öka valfriheten för alla i stället
Ett bättre förslag vore en arbetsmarknad med full valfrihet för alla. En arbetsmarknad där människor själva får bestämma över hyr mycket och hur länge de vill arbeta och hur mycket semester de vill ha och därmed vilken lön, naturligtvis i ordnade former med avtal med arbetsgivaren. När man studerat färdigt önskar man inget högre än att få arbeta, kanske tom mycket, innan man bildar familj. När man gör det vill man gå ner i arbetstid för att öka igen när barnen växer upp och långsamt växla ner mot pensionen. Det borde vara den rätta arbetsmarknaden. Något för centern kanske...En fri arbetmarknad.

För övrigt skall jag nu i väg till den sista rundan med översiktplanen och beslut i kommunstyrelsen om samråd.

Inga kommentarer: