söndag 30 maj 2010

Lotsa in Ship to Gaza
Ship to Gaza är en förening som verkar för ökad respekt för mänskliga rättigheter. Föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende och fungerar som en ideell förening. Föreningen organiseras av människorättsorganisationer och internationella folkrörelser och finansieringen av skeppen sker genom frivilliga bidrag.
Den israeliska blockaden är oacceptabel. Nu krävs en social medkänsla, empati och förståelse från både Israel och Hamas. Denna goda insats får inte mötas med militära aktioner. Gör nu inget dumt..... Visa solidaritet och statsmannaskap.

Ska Ohly ha veto i utrikespolitiken?
Det ser redan ut som om Lars Ohly har skaffats sig ett obegripligt och oansvarigt stort inflytande i den rödgröna oppositionen, inte minst över utrikespolitiken. Tänk om Erlander, Palme, eller Ingvar Carlsson hade varit partiledare....? Krav på en amerikans reträtt från militärbaser utomlands öppnar för ökad insrabilitet i världen. Om inte USA garaterade säkerheten i Sydkorea och Japan skulle länderna kanske skaffa egna kärnvapen med det hot detta skulle innebära mot Nordkorea och andra grannar.
Ryssland skulle få ökad makt i Europa, Ostasien och mellanöstern. Ohly vill det, men vill vi det?
Nej, Alliansen borde kräva ett förtydligande vad detta betyder. Hur detta krav skall drivas och på vilket sätt och genom vilka kanaler. EU? FN? och eller direkt ut i världspolitiken av Sverige.

Spårbilar kan skapa tätare bebyggelse utan att exploatera grönområden
Jag är ofta ute och möter människor som har synpunkter på trafik, miljö spårbilar. Ett argument som kommit bort i debatten är att spåbilar är det bästa trafikslaget om man vill bygga tätt, bevara grönområden och inte behöva ta någon ny mark i anspråk. Spårbilen kan gå in i bostadsområden, parkeringshus, marknadsplatser och mår bara bra av tät bebyggelse som ökar trafikunderlaget. Några grönområden behöver inte byggas igen och någon mark behöver inte exploateras eftersom spårbilen går 4-5 meter upp i luften.

Spårbilsutställning i Värmdö i början av september
Detta kommer vi att visas på den spårbilsutställning som nu planeras första veckan i september sannolikt utanför Coop i Charlottendal. Frågan skall upp i kommunstyrelsen den 9 juni och jag hoppas få stöd från alla partier.

För övrigt är det nu dags för tennis igen mot Micke... och sedan måste vi ju se på Söderling i Franska Öppna på Roland Garros...

Inga kommentarer: