tisdag 4 maj 2010


Eurons kris ökar överstatligheten i EU
Det har vi EU-kritiker eller Europasamarbetare sagt sedan före folkomröstningen. Införandet av euron var redan från början en omöjlighet. Ett EU med en egen penningpolitik men utan finanspolitik blir en omöjlighet.Det är precis vad som nu visar sig. Antingen måste euron avskaffas - knappast troligt trots problemen - eller måste EU också få hand om skatter och finanspolitik. Det senare är precis vad som nu är på gång med förslag om gemensam ekonomisk politik i EU och en "ekionomisk regering". Jag är trött på att få rätt...

Oppositionens trovärdighet noll efter bibehållna jobbskatteavdrag
Det är det största misstaget oppositionen gör. Man vågade helt enkelt inte stå fast vid att ta bort de "orättvisa" jobbskatteavdragen som tillkommit med "lånade pengar" och skapat "ökade klyftor". Känner ni igen Aliansens bäste valarbetare Thomas Östros... Av 71 mdr i minskad skatt med jobbskaatteavdragen behåller oppositionen 67.... Oj , oj. Tänk 67 miljarder i ökade orättvisa, klyftor som man skulle ta bort...Det kan knappast bli ett bättre erkännande av Alliansens jobbpolitik.

Höjda skatter, medvetet dubbelspel, och nya utredningar i oppositionsförslaget
Det blir höjd fastighetsskatt, återinförd förmögenhetsskatt, ökade marginalskatter, avskaffade rut-avdrag, ökade vin- och spritpriser( som jag nog tror de flesta accepterar). Det blir Stockholmare och andra storstadsbor som drabbas hårdast av förslagen. Precis där s missade valet 2006. Hur tänker man....? Har man tänkt..?

Ekonomin i Värmdö måste stärkas
Det var inga uppmuntrande besked vi fick på budgetberedningen i ks i går. Kraftiga underskott i produktionsstyrelsen på 16 miljoner, i Socialnämnden på 15,5 och i Nämnden för äldre och funtionshinderade på 6.5 milj. Det är ökade kostnader för hemtjänst, för institutionsplaceringar utanför Värmdö, för ökad försörjningsstöd och fler tjänster.
Vi måste med alla medel förhindra skattehöjningar i Värmdö och få en budget som håller, helst också med ett överskott på 2 procent.

För övrigt skall vi nu nu diskutera företagsfrågor i den nya Näringslivspolicyn som jag tror mycket på..

Inga kommentarer: