onsdag 5 maj 2010

Alliansens tågturné - en avledande manöver?
Alliansens tågturné kom bara ngn dag efter den rödgröna oppositionens budgetmotion. Jag kan se två syften med den lite plötsliga tågresan. Det ena är att visa på sammanhållningen i Alliansen. Det är något positivit. Har man ingått ett avtal så skall det hållas, det gäller också i Värmdö, om inte ngn force majeure inträder som man inte själv kan råda över. Det är ett motiv som även de som inte tycker som Alliansen kan förstå. Det andra skälet är mer taktiskt och handlar nog om att snabbt ta död på oppositionens budgetalaternativ i debatten och fokusera på regeringen. Negative campaigning. Det kom igen under budskapet som var nio vallöften som man inte tänker genomföra...Var det så bra?

Centerpartiet prisar Gustavsbergs och Djurö vårdcentraler med guldklöver
I förmiddags besökte jag och Petri Salonen, landstingsrådssekreterare på centerns landstingsgrupp Kersti Ejeby, verksamhetschefen på Gustavsbergs och Djurö vårdcenraler. Där överlämnade vi en gulklöver, ett diplom och en tårta. Det var för att uppmärksamma att dessa två vårdcentraler i Värmdö i en sammanställning av SKL, Sveriges kommuner och landsting, placerat sig bland de tio bästa i länet. Allt enligt en enkät bland petienter. Lysande och roligt.
Vi ville framföra centerns positiva syn på vårdvalet och den fria etableringsrätten men också att vi är beredd att ändra ersättningsreglerna så att de med störst vårdbehov, som multisjuka, kroniker m fl inte bara får göra 3-minuters-besök"....
Kersti varnade för just riskerna att manipulera systemet och bara ta emot så många patienter som möjligt.

Denna prisutdelning och uppvaktning i Värmdö...
visade sig vara mer rätt än vi anade när vi bokade in den tiden. Nu kommer färska uppgifter om just fusk med felfakturering, missade diagnoser och 50-talet felaktigt utbetalda miljoner i Stockholms läns landsting. Henrik Almkvist, min gamle husläkare på Gustavsbergs vårdcentral, pekade på att uppföljningen är alldeles för dålig; inga stickprovskontroller, oklara regler för polisanmälan, kräva tillbaka pengar och säga upp kontrakt. Privatiseringar skall inte vara något självändamål utan något som skall göra vården bättre och värna skattebetalarnas pengar. Ta nu itu med detta omedelbart Filippa Reinfeldt.

För övrigt skall vi nu ha möte med Waxholmsbolagets styrelse och fira S/S Norrskärs hundraårsjubileum med en liten jubileumskryssning...Stora och mindre stora frågor...

Inga kommentarer: