söndag 9 maj 2010

Grekland: Försvarsplan, krisfond, ekonomisk regering, ökad överstatlighet
Så låter dagens text om Grekland. Nu skall det inte bli några fler långbänkar för Grekland och inga nya långbänkar heller om Spanien, Portugal, Irland eller Ialien skulle råka i samma krissituation.
Den nye mycket överstatligt inriktade EU-presidenten Herman Van Rompuy skall utreda en skärpning av stabilitetspakten med mer effektiva sanktioner och "stärk samordningen", ett mildare uttryck för en "ekonomisk regeringen". I en krisfond skall finnas 70 mdr euro för stödköp av obligationer och euro och euroländerna skall också granska varandras budgetförslag...! Allt måste vara klart innan börserna öppnar på måndag. Vem är det som styr frågade Musse Pigg..?

Skapa ett nytt valsystem i Storbritannien
Majoritetsval i enmansvalkretsar är en helt föråldrad metod att välja regering. Det missgynnar alla nya partier och därmed politisk förnyelse. All förnyelse är liten i början och därför kommer inga nya partier fram. Liberaldemokraterna fick nästan var fjärde röst men bara vart tionde mandat. Nu har liberaldemokraterna halvlyckats och behövs för en majoritetsregering. Hoppas verkligen de håller fanan högt och driver igenom ett proportionellt valsystem likt det i de nordiska länderna.Det handlar om demokrati, rättvisa och lika möjligheter.

Det är lärarna som är resursen i skolan - också i Värmdö
Bra och engagerade lärare är helt avgörande för vilken skola vi får. De bästa lärarna i Sundsvalls högre allmänna läroverk - låter 1800-tal - var folkskollärarna. De sämsta var lektorerna och docenterna som kom från Uppsala universitet utan en timmes pedagogisk utbildning. Bra lärare, bra undervisningsmetoder, uppmuntran, ledarskap och uppföljning från lika engagerade rektorer som finns ute bland skolbänkarna är det som skapar kunskaper och utveckling.
Det är detta vi skalla prata med lärare och elever om när vi nu tar upp en dialog med skolorna; rektorer, lärare och elever.

För övrigt åker jag nu iväg för att vinna söndagens tennismatch igen...

Inga kommentarer: