onsdag 19 maj 2010

Bra centersatsning - miljöpremie på elbilar
En alldeles utmärkt artikel går att läsa på DN i dag www.dn.se av Maud Olofsson och Andreas Carlgren. Att införa en miljöpremie på 30 000-50 000 kr för alla som köper elbil är ett mycket bra förslag. Centern och regeringens mål är att klimatutsläppen skall minska med 40% om tio år räknat från 1990. Det kräver insatser. Skattebefrielsen på miljöbilar har ökat antalet från 23 000 år 2005 till ca 300 000 bilar i dag. Det går att göra samma sak med elbilar.
Allt går att läsa i rapporten "En grön bilpark".
Centern vill införa en morot som gör det billigare att positivt stimulera medborgare att investera i det vi vill öka. Oppositionen vill införa piskor som gör det dyrare med transporter och resor på det vi vill minska. En positiv attityd mot en negativ...

Varför också inte lyfta upp spårbilar
på samma sätt med ett rejält positivt stöd till de 17 kommuner som vill satsa på spårbilar....?
Utgår det en positiv stimulans blir antalet kommuner snabbt det dubbla för satsning på modern miljövänlig spårteknik

Betyg från sexan - stödjer eleverna
Regeringens försag med betyg från sexan år 2012 stödjer eleverna om de används på rätt sätt som komplement till muntliga och skriftliga omdömen. Det skall ge resultat om eleverna anstränger sig, men det är lika viktigt att lägga kraft på att hjälpa de elever som inte når så höga betyg.
Att inte få betyg förrän i åttan sätter stor press på eleverna som bara har två år på sig till gymnasiet. Det framkom tydligt när gruppledarna i Värmdö i går träffade rektorer, lärare, föräldrar och elever på Hemmesta högstadium. Det var elever som förde fram just detta...

Skärgårdens Mötesplats och Företagscenter i Värmdö - stor C-framgång
Jag har sedan jag tillträdde som ordförande i Näringspolitiska rådet för snart ett och ett halvt år sedan hårt verkat för att inrätta ett "Näringslivets Hus" i Värmdö för alla våra 4000 företagare.
Där skall finnas plats för möten, utbildning, kontakter, föreläsningar, seminarier. Där skall det också gå att hyra arbetsplatser i ett kontorhotell.
Den 27 maj kl 08.30-10.00 presenterar vi idén på Tornhuset i Gustavsberg hamn. Roligt och Välkomna.

För övrigt byggde Emma och jag vidare på vår legostad i går medan Sonja gungade med Sara och Hanna i hammocken...

Inga kommentarer: