söndag 23 januari 2011

Bredda centerns ledning.
Det är det viktigaste budskapet för centerrörelsen den närmaste tiden. På vägen hem från Linköping, där Sonja och jag diskuterat Kristoffers och Stinas bröllop i sommar med Stinas föräldrar Ulf och Lillian, diskuterade vi centerns framtid. Stoffe hade många förslag i samma riktning som jag framfört. Partiledaren får inte bara bli minister. Partiledaren måste vara partiledare. Därför är det viktigt att bredda centerns ledning till också en 1:e och 2:e vice partiledare så att fler kan göra partiledarjobbet. Ta upp partiledarfrågan på stämman i sommar. Lyft också fram lokala och regionala partiföreträdare med stor trovärdighet.

Stärk interndemokratin - stämma varje år
Vi måste stärka interndemokratin. Vi har många bra medarbetare i riksdag på RO och i distrikten. De blir lättare att arbeta för alla om vi vet att det vi gör ligger in linje med vad medlemmar och väljare vill och väntar sig. Stämmor med ordentligt utrymme för allmänpolitisk debatt varje år stärker interndemokratin.
Interna medlemsomröstningar inför EU-val t.ex skall antingen följas helt eller inte genomföras alls..

Stärk den gröna centerideologin
Decentralisera makten. Driv på för direktvalda regioner där statens och länsstyrelsernas makt minskar till förmån för förtroendevalda i kommuner och regioner. Mer av livsbalans mellan arbete, barn, fritid, ideella verksamhet. Livsbalans och frihet att utan krångliga regler arbeta kortare tid under vissa livsperioder, längre tid under andra. Att inte känna sig inlåst på ett jobb som man inte vågar sluta på föra att testa något annat. Ta tillbaka miljön från Miljöpartiet. Kör en hel centervecka med bara miljötemat i Almedalen....

För övrigt skall vi ha kretsmöte i morgon och diskutera Värmdöcenterns framtid...

Inga kommentarer: