måndag 24 januari 2011

Flexiblare arbetsmarknad med system för permitteringar
I dag går att läsa i DN www.dn.se en mycket intressant artikel från Per Bardh, avtalssekreterare i LO och Göran Larsson tf cheffLO:s Arbetslivsenhet. Permitteringslösningar med förkortad arbetstid under kristider är en bättre väg än uppsägning pga arbetsbrist. Det är ett utmärkt exempel på en win-win situation för flera parter. Det är billigare för staten än uppsägningar och arbetslöshet, det är bättre och enklare för arbetsgivaren, det är bra för den enskilda och det blir totalt sett en vinst för samhället. Att kunna gå ner till halvtid, t.ex under en tid, men ha kvar kontakten med jobbet är bättre för alla. Lyssna Reinfeldt, Borg och Olofsson. Bjud in fack och näringsliv...

Nato-medlemskap binder oss vid kärnvapen.
Det är ett argument mot Nato-medlemskap som inte så ofta diskuteras. Det framförs i dag också detta i DN av Svenska jurister mot kärnvapen. Ett medlemskap innebär att Sverige tar på sig ett ansvar för Natos kärnvapen. Det vill nog inte svenska folket. Detta särskilt som Nato förbehåller sig rätten att använda kärnvapen med sk first use, eller first strike, dvs utan att ha själv ha blivit angripen med sådana vapen. Det gäller också mot länder som inte själva har kärnvapen. Så centern och andra kärnkrafts- och kärnvapenmotståndare. Use this argument more frequent...

För övrigt skall jag nu läsa både kf och Lf-handlingar...

Inga kommentarer: