lördag 15 januari 2011

Det gick inte fort i Tunisien...
Nu kan man läsa i media att det gick fort i Tunisien, fortare än vad många trott. Ja, det går ju att skriva vad som helst. Vad bygger man det på? Det är precis tvärtom. Ben Ali har varit president för en polisstat i 23 år och kunnat sitta kvar trots en välutbildad befolkning som länga, länge önskat förändring. Nu har jasminrevolutionen tagit ett 60-tal liv och Tunisien går in i en ny fas. Sverige och EU bör göra allt för att driva på för demokrati, öppenhet och tolerans mellan olika grupper.

Kina och Japan styr eurons framtid.
Euron är en valuta i kris. Portugal var det senaste landet som nu givit ut statsobligationer för försäljning. Kina och Japan är starka kunder. Kina har också tidigare köpt statspapper från Grekland och Spanien. Östländerna sätter EU i skuld...

Stockholm bör växa balanserat
Det finns ingen anledning att sätta upp mål för hur mycket Stockholm och Stockholms län skall växa. Vi har redan stora problem med köer, trängsel, brist på bostäder. De problemen ska ju inte öka utan minska. I andra ändan har vi avfolkning i glesbygd och småsamhällen som försämrar livsbetingelserna för många människor. Det är väl ingen bra utveckling.

Bygg inte sönder Värmdö
Om Stockholm och länet växer kraftigt kommer kraven på nya vägar, mer asfalt, mer köer och trängsel. Nej, säger asfaltkramarna. En ny motorväg minskar ju trängseln. Nej, säger jag, Naturskyddsföreningar, Miljöförbundet m fl. Nya vägar alstrar bara mer trafik. Snart är vägen full med nya bilar och vi har byggt sönder landskapet runt vägen. Nej till Österleden, Förbifart Värmdö och andra påfund. Utnyttja vattnet. Sätt in sjöbussar, bygg spårtrafik, tvärbanor och spårbilar och satsa på elbilar, för bilen behövs.

För övrigt har jag nu kört en bra runda skidor både i skogen och på fälten. Det är befriande. Utför känner man sig som Mora-Nisse...

Inga kommentarer: