torsdag 13 januari 2011

Portugal - ett varv till..men
Ja, Portugal fick sina statsobligationer sålda i går för 11-12 mdr sv kronor. Kostnaden, räntan blev något lägre än vad marknaden hade räknat med, 6,7 procent för tioårsobligaionerna. Samtidigt flaggade EU-kommisionens ordförande José Manuel Barroso för att räddningsfonden måste utökas till 720 mdr euro. Det tyder ju på att risken för kriser inte är avblåst. Och nu skall medlemsländernas budgetar och ekonomier granskas och övervakas av EU, pga eurokrisen...och/eller som ett led mot den ekonomiska unionen...

Centern bör driva på för höghastighetstågen
Under centerns tid som ansvarig för infrastrukture, med Åsa Tortensson som infrastrukturminister, togs en utredning ffam om höghastighetståg mellan Stockholm- Göteborg- Malmö. Det var i september 2009. Regeringen skulle överväga och återkomma.

Nu har vinterkritiken
tagit över debatten och jag inser också att vi först måste lösa problemen med de tåg vi har, men centern bör driva på för höghastighetstågen. Moderna, energieffektiva och snabba. Mycket av det miljöstörande flyget kan tas över.
Centern bör också driva på för elbilar, som i Norge och för Pilotbanan i Sverige med spårbilar., som det också finns en färdig utredning om. Över 30 procent av växthusgaserna kommer från transporter...

Överklagande av betyg -pröva några år
Den utredning Jan björklund tillsatte säger ja till överklagande av betyg, medan Björklund själv omedelbart gick ut i går och sa nej. Jag tycker frågan kan prövas under en tidsperiod på några år och sedan utvärderas. Det är bästa sättet att få svar på alla de frågor som nu ställs. Något för centern att också föreslå?

För övrigt var Sonja och jag och tittade på utställningen av målerier om Maktens män, Napoleon, Jean Baptiste Bernadotte och Kejsar Alexander på Nationalmuseum i går. Det handlar om 200 år...då satt mycket av makten i konsten..och i dag...?
Inga kommentarer: