onsdag 12 januari 2011

Haiti, Bangladesh, Australien - Jorden hämnas
Det är nog ingen som med säkerhet vågar säga om och hur i så fall klimatförändringarna hänger ihop med översvämningar och tsunamies i världen. Men någon form av samband tror jag de flesta, liksom jag, inser att det finns. Tragiskt, men starkare argument får man leta efter. Tänk globalt handla lokalt.

Euron: Portugal nästa
I dag får vi se vad det finns för köpintresse av portugisiska statsobligationer och till vilket pris/ränta/avkastning. Det handlar om 1.25 mdr euro. Portugal har inte misskött sin ekonomi som Grekland men länge haft svag tillväxt, låg produktivitet och höga budgetunderskott. Nu kommer sanningens minut för Portugal? Spanien? Italien? Belgien? Euron?...och för..

Sven-Erik Österberg tar bladet från munnen
och säger nu att om han får frågan från valberedningen skall jag göra "ett väldigt,väldigt noga övervägande". Det är ändå ett besked. Han är inte ointresserad. Trygghet och tillit är bra grundstenar. Aftonbladet får fortsättat att leta efter fantomen. Och partiledaren måste få rörelseutrymme...Den här personen går att lita på. Det är bra för både s, regeringen och Sverige.

Kd tar sats för de allra mest sjuka äldre
Göran Hägglund och Maria Larsson skriver i dag på DN Debatt www.dn.se om att 3,75 mdr skall satsas på "de allra mest sjuka äldre". Eva Nilsson Bågenholm, tidigare ordförande i Läkarförbundet, blir samordnare på socialdepartementet för uppgiften. Bra och säkert något som också kan stärka Kd. Men vad är det egentligen hon skall göra. Samordning, helhetssyn samverkan, kontinuitet... vackert men lite tydligare tack. Och hur lång tid skall det ta?

...För övrigt hade vi ett utmärkt styrelsemöte i Värmdöcentern i går med positiva vibbar inför årsmötet den 31 jan, då vi skall dra upp riktlinjerna för arbetet under mandatperioden.

Inga kommentarer: